Forretningsbetingelser

1. GENERELLE BETINGELSER


Disse forretningsbetingelser for Smedjen gør sig gældende pr. 1. juli 2020.


Produkter og tjenester udbydes af:


Smedjen,
Københavnsvej 24B - 3650 Ølstykke

CVR: 40242856
tlf. 51932860

mail@smedjen.dk


Enhver ydelse fra Smedjen til Kunden sker i henhold til nedenstående forretningsbetingelser, medmindre disse er fraveget ved udtrykkelig skriftlig aftale herom mellem parterne.


Kundens eventuelle angivelse af særlige vilkår i ordrer, mails m.v. anses ikke som fravigelse af nedenstående vilkår, medmindre Smedjen skriftligt har accepteret disse.


Smedjen forbeholder sig retten til på ethvert tidspunkt at ændre disse forretningsbetingelser. Hvis en ændring er væsentlig, vil Smedjen bestræbe sig på at give mindst 15 dages varsel, inden nye vilkår træder i kraft. Hvad der udgør en væsentlig ændring, vil alene blive bestemt efter Smedjen’ skøn.


Vi tager forbehold for trykfejl, prisfejl samt eventuelle moms- og afgiftsændringer.


2. PRISER, BETALING OG LEVERING

Alle priser er i danske kroner og inkl. moms, med mindre andet eksplicit er nævnt. Du kan betale med faktura og bankoverførelse. Alle digitale produkter kan betales med VISA Dankort, Mastercard og American Express. Der er ingen risiko forbundet med denne betalingsform, da den foregår via en sikker og krypteret forbindelse. Det betyder, at ingen kan aflæse informationer under transaktionen af din betaling.


Når du betaler med dankort eller kreditkort, trækker vi først beløbet fra din konto via et transaktionsnummer, når varerne er afsendt til dig.


Ved for sen betaling påregnes rente i henhold til rentelovens bestemmelser.


Produkterne bliver leveret digitalt, via e-mail eller afholdes som kurser eller arrangementer. Levering af digitale produkter sker som oftest i løbet af få minutter, men i helt særlige tilfælde kan der gå op til fem hverdage.


Digitale produkter kan downloades og bruges til privat brug. Kunden er selv ansvarlig for at have opdateret mailoplysninger. Smedjen kan ikke holdes ansvarlig for mails, Kunden ikke har modtaget.


3. RETTIGHEDER

Alle rettigheder til kurser, workshops, events samt digitale produkter tilhører Smedjen.

Ved køb opnås udelukkende licens til at benytte det købte produkt som angivet under det pågældende produkt.

Kursusmaterialer og øvrige produkter må ikke kopieres, reproduceres, indscannes, affotograferes, overføres eller reduceres til noget elektronisk medie eller til maskinlæsbar form eller papir. Materialet må heller ikke afskrives på papir e.l. Alle forbehold gælder materialet i sin helhed og dele heraf.


Brud på ovenstående må kun ske med dateret skriftlig tilladelse fra Smedjen. Selv om materialet løbende bliver tjekket for fejl, tager Smedjen intet ansvar for eventuelle fejl i materialet. Dette gælder både for egentlige fejl, men også for udeladelse af information.


Smedjen er ikke ansvarlig for handlinger udført på servere, klienter m.m. ud fra anvisninger i kursusmaterialet. Kurser afholdes på kundens softwarelicenser. Kursusmaterialer må, både helt og delvist, kun benyttes af personer, der har deltaget på pågældende kursus.


4. AFLYSNING, AFBUD, REKLAMATIONS- OG FORTRYDELSESRET


Digitale produkter

Som privatkunde har du 14 dages fortrydelsesret på køb af digitale online produkter i henhold til forbrugeraftalelovens § 18. Dette gælder indtil tidspunktet, hvor download af produktet begyndes.


Som erhvervskunde er der ingen fortrydelsesret på køb af digitale online produkter. Kurser, workshops, uddannelser og events Afbestilling skal ske skriftligt på mail til mail@smedjen.dk


Ved enhver afbestilling, uanset tidspunkt, beregnes et gebyr på minimum 15% af uddannelsesafgiften, som fratrækkes det beløb, der refunderes i forbindelse med afbestilling.


  • Ved framelding mere end 4 uger før 1. kursusdag betales 15 % af uddannelsesafgiften, dvs. der alene sker tilbage- betaling af 85 % af den indbetalte uddannelsesafgift
  • Ved framelding mindre end 4 uger til 1. kursusdag kræves samlet 50% i gebyr, dvs. der sker alene tilbagebetaling af 50 % af den indbetalte uddannelsesafgift.
  • Ved framelding mindre end 14 dage til 1. kursusdag gives der ingen refusion.


Fysiske produkter

Bøger og andre fysiske produkter kan returneres og ombyttes, hvis produktet er blevet leveret i beskadiget / ikke komplet stand uden beregning for gentagen levering. Købelovens mangelsregler finder anvendelse på varekøb, dvs. bøger og andre fysiske produkter, og Kunden har derfor 24 måneders reklamationsret. Det betyder, at som udgangspunkt kan Kunden få varen repareret, ombyttet, pengene til- bage eller afslag i prisen, afhængig af den konkrete situation. Det er selvfølgelig et krav, at reklamationen er berettiget, og at manglen ikke er opstået som følge af en fejlagtig brug af produktet eller anden skadeforvoldende adfærd.


Kunden skal reklamere inden for ”rimelig tid” efter, at manglen ved varen er opdaget. Hvis der reklameres inden for to måneder efter, at manglen er opdaget, vil reklamationen altid være rettidig. Alle henvendelser vedrørende returret, ombytning eller refusion bedes rettet til Smedjen Københavnsvej 24B - 3650 Ølstykke. mail@smedjen.dk.


Afbud
Afbud skal ske 24 timer før din bestilte tid, da konsultationen ellers bliver takseret. For udeblivelse betales fuld pris.


Afmelding af kurser, forløb, grupper og workshops
Med mindre at andet er anført, er en tilmelding til et kursus altid bindende og kan som udgangspunkt ikke tilbagebetales.


Hvis der står folk på venteliste, kan din plads gives videre helt op til event start uden omkostning med undtagelse af et administrationsgebyr på 150kr. Du er også velkommen til selv at give din plads videre til en anden uden omkostning, hvis du selv formidler kontakten.


5. DATABEHANDLING

Smedjen foretager registreringen af Kundens personoplysninger med det ene formål at kunne levere varen til Kunden.

Personoplysninger registreres hos smedjen.dk og opbevares så længe, der opretholdes et formål med opbevaringen af oplysningerne.

Når der indsamles personoplysninger via vores website, sikres det, at det altid sker ved afgivelse af Kundens udtrykkelige samtykke, således at Kunden er informeret om præcis, hvilke oplysninger, der indsamles og hvorfor. Dette samtykke kan til enhver tid trækkes tilbage.


Direktøren for smedjen.dk har adgang til de oplysninger, der registreres om Kunden. Den dataansvarlige er Sigen Ryberg. Vi opbevarer ikke kundeoplysninger krypteret. Vi transmitterer ikke kundeoplysninger krypteret.


Oplysninger afgivet til smedjen.dk vil ikke på nogen måde bliver videregivet eller solgt til tredjemand, og vi registrerer ingen personfølsomme oplysninger. Som registreret hos smedjen.dk har Kunden altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen. Kunden har også ret til indsigt i, hvilke oplysninger, der er registreret om Kunden.


Disse rettigheder har Kunden efter Databeskyttelsesloven og henvendelse i forbindelse hermed rettes til smedjen.dk via e-mail til mail@smedjen.dk


Cookies

På smedjen.dk anvendes cookies med det formål at optimere websitet og dets funktionalitet, og dermed gøre besøget så nemt som muligt. Kunden kan til enhver tid slette cookies fra sin computer. Hvordan afhænger af den anvendte browser.


Logstatistik

Smedjen bruger en logstatistik på smedjen.dk, hvilket betyder, at et statistiksystem opsamler information, som kan give et statistisk billede af, hvor mange besøgende vi har, hvor de kommer fra, hvor og hvornår websitet forlades mv.

Logstatistikken anvendes kun med det formål at optimere smedjen.dk


6. FORCE MAJEURE

I tilfælde af force majeure tages der forbehold for, at samtlige sessioner, kurser helt eller delvist, uden varsel, kan flyttes fra fysisk afholdelse til afholdelse online. Afholdelse vil i videst muligt omfang ske indenfor de oprindeligt fastlagte tidsrammer.


For privatkunder medfører det ikke en særskilt fortrydelsesret, dvs. udover de 14 dage fra købstidspunktet i henhold til forbrugeraftaleloven.


Force majeure defineres her som krig, epidemier og pandemier, borgerkrig, oprør, offentlige restriktioner, import- eller eksportforbud, naturkatastrofer, herunder men ikke begrænset til jordskælv, stormflod, omfattende oversvømmelse, sky- pumpe samt udbredt arbejdskonflikt, brand eller lignende, som ikke burde eller kunne være forudset af Sofia Manning ApS på tidspunktet for salg af det pågældende kursus.


7. ANSVARSFRASKRIVELSE

Smedjen kan ikke drages til ansvar for andet i forbindelse salg af varer og tjenesteydelser, end hvad der følger af gældende relevant lovgivning.